წარსული განუსაზღვრელი - Past Simple

წარსული დრო, რა თქმა უნდა, გამოიყენება ისეთ მოვლენებზე საუბრისას, რომელიც ლაპარაკის ან თქმის დროს უკვე დასრულებულია.

ეს შეიძლება იყოს მოვლენა, რომელიც წარსულის გარკვეულ მომენტში მოხდა,მაგალითად:

I saw him . yesterday eveningმე დავინახე ის გუშინ საღამოს.

I made this lesson the day before yeasterday at six o’clock. მე გავაკეთე ეს გაკვეთილი გუშინწინ 6 საათზე.

She came back from London. ის დაბრუნდა ლონდონიდან.

ლაპარაკი ასევე შეიძლება იყოს დროის პერიოდზე, მაგალითად:

I lived in New York for five years. მე ცხოვრობდი ნიუ იორკში 5 წელიწადს.

I did this lesson in 10 minutes. მე გავაკეთე ეს გაკვეთილი 10 წუთში.

He was my neighbour for 6 years. ის იყო ჩემი მეზობელი 6 წლით.

We played computer during the all night. ჩვენ ვთამაშობდით კომპიუტერს მთელი ღამის განმავლობაში.