სწორია თუ არასწორი - მართლწერის გრამატიკული ცნობარი

სწორია თუ არასწორი - მართლწერის გრამატიკული ცნობარი

 

არასწორია   სწორია
ავღნიშნე           აღვნიშნე
ანთავისუფლებს     ათავისუფლებს
გავნაგრძე             განვაგრძე
აღდგენს               ადგენს
ანხორციელებს      ახორციელებს
სხვა და სხვა   სხვადასხვა
არე-მარე   არემარე
ბოლოსდაბოლოს   ბოლოს და ბოლოს
ეხლა   ახლა
იცმევს   იცვამს
აფსურდი   აბსურდი
ათი წლის უკან   ათი წლის წინ
ალბად   ალბათ
ადვილათ   ადვილად
გაუთოვება   გაუთოება
გაუბია   გაუბამს
გამოშრობილი   გამომშრალი
დაჯდნენ   დასხდნენ
ერთერთი   ერთ-ერთი