კონსპექტები არ არის შედგენილი პროფესიონალი პედაგობების მიერ


გრამატიკა

წინადადების წევრები
მესამე ობიექტური პირის ნიშნის მართლწერა
შორისდებული და სასვენი ნიშნები შორისდებულთან
ზმნისწინთა მართლწერა
ზმნიზედა
ზმნის მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი
სრული და უსრული წინადადება
შერწყმული წინადადება
რთული წინადადების შედგენილობა
პირდაპირი ნათქვამი
წერტილი
კითხვის ნიშანი
ძახილის ნიშანი
მრავალწერტილი და ორწერტილი
მძიმე
სინტაქსი
წინადადება
სიტყვათშეხამება წინადადებაში
სიტყვათა შემოკლების წესები და სათაურების მართლწერა
გრამატიკულ ტერმინთა განმარტებანი
ზმნისწინთა მართლწერა

გალაკტიონ ტაბიძე

თოვლი - განხილვა

სულხან-საბა ორბელიანი

სულხან-საბა ორბელიანის როლი

მიხეილ ჯავახიშვილი

ჯაყოს ხიზნების პერსონაჟთა სახის გააზრებისთვის
კვაჭი კვაჭანტირაძის ანალიზი

კონსტანტინე გამსახურდია

დიდოსტატის მარჯვენა - განხილვა და ანალიზი
გიორგი პირველი - პერსონაჟის განხილვა
კონსტანტინე არსაკიძე - პერსონაჟის განხილვა
ფარსმან სპარსი - პერსონაჟის განხილვა
მამამზე და ჭიაბერ ერისთავები - პერსონაჟების განხილვა
თალაგვა კოლონკელიძე - პერსონაჟის განხილვა

ნიკო ლორთქიფანიძე

შელოცვა რადიოთი - ანალიზი
საშობაო მინიატურები - ანალიზი
ქორწილი - ანალიზი
გადია - ანალიზი

დავით კლდიაშვილი

სამანიშვილის დედინაცვალი – განხილვა
შერისხვა - ანალიზი

ვაჟა-ფშაველა

ალუდა ქეთელაური - განხილვა
იას უთხარით ტურფასა - განხილვა
რამ შემქმნა ადამიანად - განხილვა
კაი ყმა - განხილვა
ჩემი ვედრება - განხილვა
სტუმარ-მასპინძელი - ანალიზი
ჯოყოლას დახასიათება
ზვიადაურის დახასიათება
ადამიანის ზნეობრივი ვალდებულებები გამზრდელის მიხედვით
ალუდას დახასიათება

აკაკი წერეთელი

გამზრდელი - განხილვა
ზია-ხანუმისა და ალმასხიტის დახასიათება
სულიკო - განხილვა
განთიადი - მხატვრული ანალიზი

ილია ჭავჭავაძე

მგზავრის წერილები - განხილვა
განდეგილი - განხილვა
პოეტისა და პოეზიის დანიშნულება - პოეტი და ჩემო კალამო
მგზავრის წერილები - პერიფრაზი
განდეგილი - მწყემსი ქალისა და განდეგილის პოზიციები
ლუარსაბის დახასიათება
გუშინ,დღეს,ხვალ! – წერილის გააზრება

რომანტიკოსები

გოგჩა - მხატვრული ანალიზი
იარალი - განხილვა
ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სულიერი მდგომარეობა
მერანი - ანალიზი

ჰაგიოგრაფია

შუშანიკის წამება – მოკლე შინაარსი
აბო თბილელის წამება
გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება და მოღვაწეობა - მოკლე შინაარსი
გრიგოლ ხანძთელი - განხილვა

ესეები

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება
მასმედია დღეს
შეიძლება თუ არა კონფლიქტების მოგვარება ომის გარაშე
ქართული კინო
დაკარგა თუ არა თეატრმა თავისი მნიშვნელობა
ექსკურსიების ეფექტურობა
ევროპული ღირებულებები
საზოგადოება, სადაც ტოლერანტობა არ არის, უმწიფარია
ენის როლი ერის ცხოვრებაში
ისტორიული პიროვნებები
გვაკარგვინებს თუ არა მოდა ინდივიდუალურობას
რატომ ვსწავლობთ ისტორიას
ისტორიული ძეგლების რესტავრაცია
ახალგაზრდობა
საქართველოს ტურისტული პოტენციალი
რა გავითვალისწინოთ თხზულების წერისას
როგორ დავწეროთ არგუმენტირებული ესე
როგორ დავწეროთ კარგი ესე: 8 რჩევა

ვეფხისტყაოსანი

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (მოკლე შინაარსი)