არტიკლი

განუსაზღვრელი არტიკლი
განსაზღვრული არტიკლი
ნულოვანი არტიკლი

დროები

აწმყო განუსაზღვრელი - Present Simple
აწმყო განგრძობითი - Present Continuous
აწმყო სრული - Present Perfect
აწმყო სრული განგრძობითი - Present Perfect Continuous
წარსული სრული - Past Perfect
წარსული განუსაზღვრელი - Past Simple
წარსული განგრძობითი - Past Continuous

ესეები

Boys and girls should be taught separately or not
Education Abroad