მთელი რიცხვები

როგორც ვიცით ნატურალურ რიცხვებს  სიმრავლე N-ით აღინიშნება. ჩვენ ვიცით რომ ნატურალური რიცხვები თვლის შედეგად მიღებული რიცხვებია. ე.ი. მთელი რიცხვებიმთელი რიცხვები შეგვიძლია ორ ჯგუფად დავყოთ  დადებით და უარყოფით რიცხვებად. ასეთ რიცხვებს მოპირდაპირე რიცხვები ეწოდებათ. (მაგ: 2-ის მოპირდაპირე რიცხვია -2 და პირიქით).

განმარტებანატურალურ რიცხვებს, მის მოპირდაპირე რიცხვებს და ნულს მთელ რიხ­ვე­­­ბი      ეწოდება.

მთელი რიცხვების სიმრავლე Z-ით აღინიშნება. იგი შეიცავს ნატურალურ რიცხვებს ე.ი. შეგვიძლია დავწეროთ N Z ანუ ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე  ეკუთვნის მთელ რიცხვთა სიმრავლეს.

მოპირდაპირე რიცხვების არ არსებობიდ შემთხვევაში არ იქნებოდა შესაზლებელი გამოკლების მუდმივად შშესრულება, სწორედ ამიტომ არსებობს მოპირდაპირე რიცხვები. მაგ: 1-3=-2.

უფრო ადვილად რომ გამოვთვალოთ, გამოვაკლოთ მაკლებს საკლები და დავუწეროთ მისი მოპირდაპირე რიცხვის ნიშანი, ამ შემთხვევაში მინუსი.