საფრანგეთის რევოლუცია

1789 წ. 5 მაისი გენერალური შტატების მოწვევა 

1789 წ. 17 ივნისი ეროვნული კრების გამოცხადება

1789 წ 14 ივლისი, ბასტილიის ციხის აღება

ახალი ორგანო იქმნება სახელად “კომუნა”.

1789 წ 4-5 აგვისტო ფეოდალური პრივილეგიების გაუქმება

1789 წ 26 აგვისტო ადამიანის და მოქალაწის უფლებების მიღება.

1791 წ 14 ივნისი “ვარენას კრიზისი” მეფე ვაჭრის სამოსით ცდილობს პარიზიდან გაქცევას.

1791 წ 1 ოქტომბერი. იქმნება საკანონმდებლო კრება, რომელშიც უმრავლესობას ფეიანები შეადგენენ, უმცირესობა ჟირონდისტები

1791 წ აგვისტო პილნიცის დეკლარაცია. ავსტრიის მუქარა ფრანგ ხალხს ,რომელიც მეფეს ებრძვის.

1792 წ 20 აპრილი ლუი 16 იწყებს ავსტრიასთან ომს (ხალხის ზეწოლით)

1792 წ 10 აგვისტო იერიში ტიურის სასახლეზე.

1792 წ 21 სექტემბერი, მეფე დააპატიმრეს. “ვალმისის გამარჯვება”

1793 წ 21 იანვარი ლუი 16-ს გილოტინაზე თავი მოკვეთეს (გილოტინა თვითონ დააკანონა ისე ჯიგარმა)

შეიქმნა ახალი ორგანო : რევოლუციური ტრიბუნალი.

1794 წ 27 ივლისი (9 თერმიდორი) რობესპიერს, რომელმაც გილოტინაზე ათასობით ადამიანი მოკლა, მოაჭრეს თავი.

1795 წ  ახალი კონსტიტუცია. 2 პალატიანი პარლამენტი. აღმასრულებელი – 5 ადამიანი. გაუქმნდა “დიდი მაქსიმუმი”

1799 9 ნოემბერი 18 ბრიუმერის გადატრიალებით ნაპოლეონი დიქტატურა იწყება…