ჰოლანდიის რევოლუცია

1.რომელ ქვეყნებს მოიცავდა ნიდერლანდი და როგორ ითარგმნება ეს სიტყვა ქართულად?

„დაბალი მიწები“ -ფოლანდია, ბელგია, ლუქსემბურგი.

2.რომელი პროტესტანტული მიმდენარეობა განვითარდა ჰოლანდიაში მეთექვსმეტე

საუკუნიდან და ვის დაქვემდებარებაში იყო ამ დროს ჰოლანდია? კალვინიზმი, ეპანეთის

დაქვემდებარებაში.

3.რომელი ქვეყნის რომელი კათოლიკე მეფე ებრძოდა პროტესტანტულ მიმდინარეობას

ჰოლანდიასა და ფლანდრიაში და როდის დაიწყო ჰოლანდიის აჯანყება? ესპანეთის მეფე

ფილიპე II , 1568 წლი.

4.რომელ სახემწიფოს სახელად მოიხსენიებდნენ ჰოლანდიას? ნიდერლანდის

5.ვინ და რა ტიტულის მატარებელი გახდა ჰოლანდიის მმართველი? ვილემ I ორანელი

6.როდის მიმდინარეობდა ჰოლანდიის რევოლუცია, ვისი მეთაურობით, რამდენი წელი

გაგრძელდა და რით დასრულდა? 80 წელი, 1568-1642, ვილემ I-ის მეთაურობით.

ჰოლანდიამ გაიმარჯვა.

7.როდის იქნა აღებული ესპანელთა მიერ ჰოლანდიის ქალაქი ანტვერპენი? 1576 წელი.

8.ვის ეძახდნენ ზღვის გიოზებს? ჰოლანდიელი პარტიზანები