დავით აღმაშენებელი

1089 – დავითი ხდება მეფე.

1101-1104 კახეთ ჰერეთის შემოერთება

1104 განძის ათაბაგის დამარცხება

1104 რუის-ურბნისის საეკლესიო კრება

1110 სამშვილდის შემოერთება

1115 რუსთავის შემოერთება

1117 გიშის შემოერთება

1118 ლორეს შემოერთება

1118 ჩრდ, კავკასიაში ლაშქრობა (40 000 ყივჩაღის ჩამოსახლება)

1120 დემეტრეს (დავითის ვაჟის) ომი თურქებთან

1121 დიდგორის ბრძოლა (12 აგვისტო, ისტორიკოსები გოტიე და მათე ურჰაეცი)

1122 თბილისის შემოერთება

1123 დმანისისა და ანისის შემოერთება.