ეგვიპტე

ძვ.წ IV ათასწლეული, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ეგვიპტე გაერთიანდა.

ძვ.წ XVII აზიური წარმოშობის ჰიქსოსები ესხმიან ეგვიპტეს თავს.

ძვ.წ XV თოტმეს III ეგვიპტის ფარაონი.

ძვ.წ XIV ამენხოტეპ IV მან სცადა ერთღმერთიანობის შემოღება

ძვ.წ 1274 ქადეშის ბრძოლა რამზეს II-სა და ხეთების მეფე მუვათალს შორის

ახ.წ VII საუკუნეში არაბები იპყრობენ ეგვიპტეს (მაქამდე ეგვიპტე დალაშქრეს: ასურეთმა სპარსეთმა მაკედონიამ რომმა)

 

ეგვიპტური ცივილიზაცია წარმოიქმნა ნილოსის ნაპირებზე ძვ.წ  IV ათასწლეულში. ეგვიპტელებმა შექმენს საირიგაციო-სარწყავი მიწთმოქმედება.  აქ მყოფ საზოგადოებას,რომელსაც საკუთარი ტერიოტირია ჰქონდა ნომს უწოდებდნენ.მის სათავეში ნომარქი იდგა.  ამ ტერიოტირაზე ჩამოყალიბდა ორი ეგვიპტური სამეფო: ზემო (სამხრეთი) და ქვემო (ჩრდილოეთი) ეგვიპტის სამეფოები. 

ძველი სამეფოს ხანა- ძვ.წ IV ათასწლეულის ბოლოს და  III ათასწლეულის დასაწყისში- ზემო სამეფოს მეფემ- მენესმა ქვემო სამეფო დაიპყრო და ერთ სამეფოდ აქცია .ერთიანი ეგვიპტის მმართველს ფარაონს (დიდ სახლს) უწოდებდნენ. დედაქალაქი  იყო მემფისი.

პირამიდების ეპოქა- III-IV  დინასტიების მმართველობა( ძვ.წ XXVII-XXII ს.ს).ამ დროს აგებდნენ პირამიდებს.პირველი პირამიდა- ჯოსერის.

შუა სამეფოს ხანა- ძვ.წ XX ს-დან იწყება. ამ დროს დედაქალაქია თებე.

ძვ.წ XVII-XVI სს-ში-აზიიდან შემოჭრილი მომთაბარე სემიტური ტომები ჰიქსოსები.

ახალისამეფოსხანა- ძვ.წ XVI საუკუნე.თუტმოს III მეფე. (ყველაზე ძლიერი იყო მის დროს)

მრავალღმერთიანობა იყო გავრეცელებული. ძვ.წ  XVI ს-ში  ამენჰოტეპ  IV,ანუ ეხნატონმა ერთღმერთიანობა შემოიღო ატონისთვის უნდა ეცათ თაყვანი.(წარუმატებელი გამოდგა)

 

ეგვიპტე ძვ.წ VII  საუკუნეში ასურეთმა დაიპყრო ; ძვ.წ VI საუკუნეში აქემენიანთა ირანმა.