უჯრედული და გენური ინჟინერია

გენეტიკური მიღწევების ბაზაზე ჩამოყალიბდა ახალი დარგები:
უჯრედული ინჟინერია და გენური ინჟინერია, რომლებიც მიზნად ისახავენ უჯრედებისა და დნმ-ს მოლეკულების გამოყენებით უხვმოსავლიანი ჯიშების გამოყვანას.


გენეტიკა და მედიცინა
მემკვიდრული დაავადებების განკურნება თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ გენეტიკური ცოდნის საფუძველზე შესაძლებელია შესაბამისი ზომების მიღება, მაგ: ფენილკეტონურია, დაავადებაა, როდესაც ახალშობილი ვერ ინელებს დედის რძეს. ამ გენეტიკური დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში ბავშვს დედის რძეს ჩაუნაცვლებენ სხვა საკვებით.


გენმოდიფიცირებულ საკვებს ტრანსგენურს უწოდებენ.


განსხვავებები მოდიფიკაციურ და მუტაციურ ცვალებადობებს შორის