მორგანის კანონი

1906 წელს მორგანმა დაადგინა კანონირომელიც მორგანის კანონის სახელითაა ცნობილი. მორგანის კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა ხილის ბუზი დროზოფილარომელიც ამავდროულად გენეტიკის კლასიკურ ობიექტად ითვლება (რადგან ადვილად და სწრაფად მრავლდება და მრავალი განსხვავებული ნიშან-თვისებები აქვს) (2n=8). მორგანის კანონი ეხება არაალელურ გენებსამ კანონის დედაარსიაერთ ქრომოსომაში ლოკალიზირებული გენები (არაალელურიშეჭიდულიამაგრამ ეს შეჭიდულობა არ არის აბსოლუტური და შეიძლება დაირღვეს კროსინგოვერის დროსმორგანი აჯვარებდა რუხ ნორმალურფრთიან დროზოფილას მუქ ჩანასახფრთიანთან.

*შეჭიდულ გენთა რიცხვი უდრის ქრომოსომათა n რიცხვს (ნახევარს)

*კროსინგოვერი ბიოლოგიური როლი: გენების რეკომბინაცია, რომელიც იწვევს გარემოსთან შეგუების უფრო ფართო დიაპაზონს.