სასარგებლო წიაღისეული

1.ნავთობი:სამგორ-პატარეძეული,მირზაანი,პატარა შირაქი

2.ქვანახშირი:ტყიბულ-შაორი,ტყვარჩელი,გელათი,მაგანი.ბზიფა

3.მურა ნახშირი:ახალციხე

4.ტორფი:კოლხეთის დაბლობზე

5.რკინა:ფოლადაური,ძამა

6.მანგანუმი:ჭაითურა,ყვირილას საბადო(აჯამეთ-ჩხარის და შქმერის ექსპულატაცია დაკარგული საბადოები)

7.სპილენძი:მადნეული

8.ტყვია-თუთია:კვაისა

9.ბარიტი:ჩორდი(რაჭა)

10დარიშხანი-ლუხუმი(რაჭა)ცანა(სვანეთი)

11.ბეტონიტური ტიხები:გუმბრინი(ქ.ქუთაისთან) ასკანის(ქ.ოზურგეთთან)

12.ტუფი:

13.მარმარილო:ლოპოტა,შროშა,სალიეთი და სადახლო

14.კირქვა: (დასავლეთ საქართველოში)

15.მერგელი:კასპი

16.მინერალური წყაროები;საირმე,უწერა,ლუგელა,მენჯი,შოვი

17.სამკურნალო ტალახი:ახტალა