რეკორდები

უმაღლესი მწვერვალი – შხარა (5068 მ)

უმდაბლესი ადგილი – ფოთსა და ყულევს შორის (1,5 – 2,3 მ)

უგრძესი მდინარე – ალაზანი (406 კმ)

უმოკლესი მდინარე – რეპრუა (18 მ, აფხაზეთი)

ყველაზე წყალუხვი მდინარე – რიონი

ყველაზე ღრმა ტბა – რიწა (101 მ, აფხაზეთი)

ყველაზე დიდი ტბა – ფარავანი (37,5 კვ,კმ)

ყველაზე დიდი წყალსაცავი – წალკის(33,7 კვ.კმ)

ყველაზე დიდი მყინვარი – ლეხზირი (სიგრძე 11,5 კმ. ფართობი 33.4 კვ,კმ)

ყველაზე ნალექიანი ადგილი – მთა მტირალა(ბათუმთან, 4750 მმ წელიწადში)

ყველაზე უნდალექო ადგილი – ელდარის ვაკე (250–300 მმ წელიწადში)

ყველაზე მაღალი ტემპერატურა – +43 გრადუსი (სოფელი ლათა აფხაზეთში, სოფელი ჭარნალი აჭარაში)

ყველაზე ყველაზე დაბალი ტემპერატურა – –42 გრადუსი(ყაზბეგის მაღალმთიანი მეტეოსადგური)

ყველაზე ღრმა უფსკრული – კრუბერი (სიღრმე 2190 მ, აფხაზეთი)

ყველაზე ძველი ნაკრძალი – ლაგოდეხის (დაარსდა 1912 წელს)