უჯრედის ქიმიური შედგენილობა

 

ადამიანის ორგანიზმში ვხვდებით დაახლოებით 80 სახის ქიმიურ ელემენტს აქედან 27 აქტიურად მონაწილეობს  მის შენებაში. ქიმური ელემენტები ქმნიან არაორგანულ და ორგანულ ნივთიერებებს.

ცხოველურ ორგანიზმებში დიდი რაოდენობით ვხვდებით ცილებს, მცენარეებში კი მეტწილად ნახშირწყლებს. ასევე სხვადადსხვა უჯრედსა თუ ქსოვილებში ქიმიური შედგენილობა განსხვავებულია.