1.1 უჯრედის ქიმიური შედგენილობა

უჯრედის ქიმიური შედგენილობა, მაკრო და მიკროელემენტები, უჯრედში შემავალი არაორგანული და ორგანული ნივთიერებების ურთიერთკავშირი და მათი ფუნქციიები. ქიმიური ნივთიერებების როლი უჯრედისთვის.