გამაანალიზებელი შეჯვარება

გამანაალიზებელი შეჯვარება გულისხმობს რეცესიული ჰომოზიგოტი ინდივიდის შეჯვარებას. ამით ჩვენ ვადგენთ საკვლევი ობიექტი შეიცავს თუ არა რეცესიულ ნიშან თვისებას. მაგალითად თუ გვინდა გავიგოთ ყვითელი ბარდა ჰომოზიგოტია (AA) თუ ჰეტეროზიგოტი (Aa)  მაშინ მას შევაჯვარებთ მწვანე ბარდასთან (aa).  თუ ჰომოზიგოტია მაშინ ყველა მიღებული შვილეული ბარდა იქნება ყვითელი ფერის, ხოლო ჰეთეროზიგოტობის შემთხვევაში მიღებულ შთამომავლობაში რაღაც რაოდენობით წარმოიქმნებიან მწვანე ბარდები.