ქართული ენა და ლიტერატურა

ინგლისური ენა

რუსული ენა

მათემატიკა

გეოგრაფია

ისტორია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკაიმეცადინე საუკეთესო მასალებით

პროფესიონალი პედაგობების მიერ შედგენილი სამეცადინო მასალები უფასო, დისტანციური და დამოუკიდებელი მეცადინეობისთვის.