ქართული ენა და ლიტერატურა

ინგლისური ენა

რუსული ენა

მათემატიკა

გეოგრაფია

ისტორია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკაიმეცადინე საუკეთესო მასალებით

თუ გჭირდება 100%-იანი გრანტის მფლობელების და სხვადასხვა გამოცემების მიერ რჩეული კონსპექტები, მოკლე შინაარსების წაკითხვა, დამატებითი მასალები ან მზა ესეები, ჩვენ აქ ვართ.

გამოიყენე მე ვარ აბიტურიენტის სამეცადინო მასალები და შენც მიიღე უმაღლესი ქულები.