ტოპ 20 უნივერსიტეტის რეიტინგი გრანტების მიხედვით

ტოპ 20 უნივერსიტეტის რეიტინგი გრანტების მიხედვით

გთავაზობთ საქართველოს ტოპ 20 უნივერსიტეტის რეიტინგს გრანტების მიხედვით:

სახელმწიფო გრანტის სახით რა თანხა მოდის თითოეულ ჩარიცხულ აბიტურიენტზე?