რამდენი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი? სტატისტიკა წლების მიხედვით

რამდენი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი? სტატისტიკა წლების მიხედვით

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2022 წელს დაფიქსირდა.  

წარმოგიდგენთ წლების მიხედვით სტატიტისტიკას, სადაც ჩანს აბიტურიენტების რა ნაწილმა ჩააბარა წარმატებით ერთიანი ეროვნული გამოცდები: