ბრძოლები საქართველოში

შირიმნის  - 1021 წ. - გიორგი I ის დროს

დიდგორის - 1121 წ. - დავით IV ის დროს

შამქორის - 1195 წ. თამარის დროს

ბასიანის - 1202 წ. თამარის დროს

გარნისის - 1225 წ. რუსუდანის დროს

ჩიხორის - 1463 წ. - გიორგი VIII ის დროს

ფარავნის - 1465 წ - გიორგი VIII ის დროს

მურჯახეთის - 1535 წ

სოხოისტას - 1545 წ

გარისის - 1556 წ - ლუარსაბ პირველი ამ ბრძოლაში სასიკვდილოდ დაიჭრა

ტაშისკარის - 1609 წ

მარტყოფის - 1625 წ 25 მარტი 

მარაბდის - 1625 1 ივლისი

ბაზალეთის - 1626 წ

ბახტრიონის აჯანყება - 1660 წ

ყირბულახის - 1751 წ

მჭადიჯვრის - 1754 წ

ყვარლის - 1755 წ

ხრესილის - 1757 წ

ასპინძის - 1770 წ - ტოტლებენის ღალატი ერეკლემ II ის დროს

კრწანისის - 1795 წ