4.4 არასრული დომინირება, კოდომინირება, სისხლის ჯგუფები