ალექსანდრე მაკედონელი

ალექსანდრე მაკედონელის გამზრდელი იყო არისტოტელე, მან შემოიღო ფალანგა.

მსოფლიო სახელმწიფოს შექმნის 3 მთავარი პრინციპი:

1 ენობრივი ერთიანობა

2 კულტურული ერთიანობა

3 პოლიტიკურ-ეკონომიკური ერთიანობა.

მან გაათავისუფლა სპარსელებისგან მცირე აზია 

დაპყრობები: კაბადოკია, კილიკია, ეგვიპტე, მესოპოტამია სპარსეთი, მიდია.

ძვ.წ 333 წელს ისოსთან დაამარცხა დარიოსი

ძვ.წ 331 წელს გავგამელას ბრძოლაში დარიოსი დაამარცხა (ყველაზე დიდი გამარჯვება)

ძვ.წ 324 წ სპარსელ ქალზე დააქორწინა თავისი ლაშქარი.

ძვ.წ 323  გარდაიცვალა (სავარაუდოთ მოწამლეს)

გარდაცვალების შემდეგ მისი სახელმწიფო დიადოხოსებმა (სარდლებმა) გაინაწილეს :
პტოლემაიოსების- ეგვიპტე.

სელევკიდები – წინა აზია

ანტიგონიდები – მაკედონია.