101 მნიშვნელოვანი თარიღი საქარტველოს ისტორიაში

1. 304-237 ძვ.წ. ფარნავაზ I-ის მეფობა.აზოს დამარცხება და იბერიის მეფედ კურთხევა.

2. 65 ძვ.წ. პომპეუსის ლაშქრობა იბერიაში.

3. 36 ძვ.წ. კრასუსის ლაშქრობა იბერიაში და მეფე ფარნავაზ II-ის დამორჩილება.

4. 40-50წწ.ანდრია მოციქულის მიერ ქრისტიანობის ქადაგება აჭარაში, კლაჯეთში, სამცხეში, სვანეთსა და აფხაზეთში.

5. 120-150წწ.ფარსმან II-ის მიერ დასავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილის შემოერთება.მისი სტუმრობა რომში იმპერატორ ანტონიუს პიუსთან.

6. 298წ.ნისიბინის ზავი ირანსა და რომს შორის. იბერიის გამოცხადება რომის გავლენის სფეროდ.

7. 337წ.მირიან III-ის მიერ ქრისტიანობის სახემწიფო რელიგიად გამოცხადება.

8. 482-484წწ.ქართველთა და სომეხთა ანტიირანული აჯანყება ვახტანგ გორგასლის მეთაურობით.

9. 532წ. მეფობის გაუქმება ქართლში.

10 .627წ.თბილისის აოხრება ხაზართა მიერ.

11. 653წ.არაბთა შემოსვლა ქართლში, "დაცვის სიგელის" დადება და დახარკვა.

12. 735-736წწ.მურვან ყრუს დამსჯელი ლაშქრობა.

13. 853წ.ბუღა თურქის ლაშქრობა საქართველოში.

14. 989წ.ბაგრატ III-ის მიერ კლდეკარის ერისთავის რატი ბაღვაშის დამორჩილება.

15. 1010წ.კახეთ-ჰერეთის შემოერთება ერთიანი საქართველოს სამეფოსათვის.

16. 1064-168წწ.ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში.

17. 1080წ. "დიდი თურქობა" და აოხრება საქართველოსი.

18. 1096წ.კლდეკარის ერისთავის ლიპარტის გაძევება საქართველოდან.

19. 1099წ.საქართველოს განთავისუფლება თურქ-სელჩუკთა მოხარკეობისაგან.

20. 1104წ.კახეთის მეფის აღსართანის შეპყრობა და ჰერეთ-კახეთის შემოერთება. განძის ათაბაგზე გამარჯვება ერწუხის ბრძოლაში.

21. 1121წ.დიდგორის ბრძოლა და ქართველების ძლევამოსილი გამარჯვება.

22. 1122წ.თბილისის განთავისუფლება 400-წლიანი ბატონობისგან.

23. 1195წ. ათაბაგ აბუ-ბაქრის ჯარის სასტიკი დამარცხება შამქორის ბრძოლაში.

24. 1204წ. რუმის სულთნის რუქნადინის კოალიციური ლაშქრის განადგურება ბასიანის ბრძოლაში.

25. 1220-1221წწ.პირველი ბრძოლა მონღოლებთან და მარცხი.

26. 1225წ.ჯალალ ედ-დინის შემოსევა და ქართველების სასტიკი მარცხი გარნისის ბრძოლაში.

27. 1228წ.ქართველების მორიგი მარცხი ხვარაზმელებთან ბოლნისის ბრძოლაში.

28. 1235-1236წწ.აღმოსავლეთ საქართველოს დაპყრობა მონღოლების მიერ.

29. 1243-1256წწ.საქართველო ოქროს ურდოს შემადგენლობაში.

30. 1247წ. კოხტასთავის შეთქმულება.

31. 1289წ. დემეტრე II თავდადებულის სიკვდილით დასჯა მონღოლების მიერ.

32. XIV ს.-ის 30-იანი წლები საქართველოს განთავისუფლება მონღოლთა ბატონობისგან გიორგი V ბრწყინვალის მიერ.

33. 1386წ.თემურლენგის პირველი შემოსევა თბილისის აღება.

34. 1387წ. თემურლენგის მეორე შემოსევა.

35. 1393-1394წწ. თემურლენგის მესამე და მეოთხე შემოსევა.

36. 1399წ. თემურლენგის მეხუთე შემოსევა.

37. 1400წ. თემურლენგის მეექვსე შემოსევა.

38. 1401წ. თემურლენგის მეშვიდე შემოსევა.

39. 1403წ. თემურლენგის მერვე შემოსევა. ზავის დადება თემურლენგსა და გიორგი VII-ს შორის.

40. 1407წ.შავბატკნიანი(ყარა-ყოიყნლუს) თურქმანების შემოსევა. გიორგი VII-ის სიკვდილი ბრძოლაში.

41. 1440წ. შაჰ-ჯაჰანის ლაშქრობა საქართველოში.

42. 1461-1462წწ.უზუნ-ჰასანის პირველი შემოსევა.

43. 1464წ.გიორგი VIII-ის დამარცხება ჩიხორის ბრძოლაში და სამცხისა და იმერეთის საბოლოო განდგომა.

44.1477წ.უზუნ-ჰასანის მეორე შემოსევა.

45. 1483წ. ყვარყვარე II ჯაყელის გამარჯვება კონსტანტინე II-ის ლაშქარზე. არადეთის ბრძოლაში.

46. 1485-1486 და 1488წწ. იაყუბ-ყაენის ლაშქრობა საქართველოში.

47. 1518წ. ირანის შაჰის ისმაილ I-ის შემოსევა.აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები ირანის ვასალები ხდებიან.

48. 1522წ. თელეთის ბრძოლა. თბილისის აღება ყიზილბაშების მიერ.

49.1535წ. მუჯახეთის ბრძოლა. სამცხის საათაბაგოს შეერთება იმერეთის სამეფოსთან.

50. 1541წ. სპარსეთის შაჰის თამაზ I-ის პირველი ლაშქრობა საქართველოში.

51. 1545წ.იმერეთის დამარცხება ოსმალებთან სოხოიტის ბრძოლაში.სამცხის საათაბაგოს გამოყოფა იმერეთის სამეფოსგან.

52. 1546-1547წწ.თამაზ I-ის მეორე ლაშქრობა საქართველოში.

53. 1551წ.თამაზ I-ის მესამე ლაშქრობა საქართველოში.

54. 1554წ. თამაზ I-ის მეოთხე ლაშქრობა საქართველოში.

55. 1556წ.ქართლის ჯარის გამარჯვება ირანელებზე გარისის ბრძოლაში სიმონ ლუარსაბის ძის მეთაურობით.

56. 1569წ.სიმონ I ატყვევებს დაუდ-ხანს ფარცხისის ბრძოლაში.

57. 1578-1606წწ.ოსმალთა ბატონობა საქართველოში.

58. 1588წ.სიმონ I ზავდება ოსმალეთთან, თავს ესხმის იმერეთს შემოერთების მიზნით და იმარჯვებს გოფანთოს ბრძოლაში.

59. 1590წ. სიმონ I-ის ცდა იმერეთის შემოსაერთებლად მარცხით მთავდება ოფშკვითის ბრძოლაში.

60. 1599-1600წწ. ნახიდურის ბრძოლა და სიმონ I-ის დატყვევება ოსმალების მიერ.

61. 1609წ.ოსმალების შემოჭრა ქართლში და თევდორეს გმირობა.

62. 1614წ. შაჰ აბას I-ის ლაშქრობა ქართლ-კახეთში.

63. 1616-1617წწ. შაჰ აბას I-ის ლაშქრობა კახეთში.

64.1622წ. ლუარსაბ II-ის სიკვდილით დასჯა ირანში.

65. 1624წ. ქეთევან დედოფლის სიკვდილით დასჯა ირანში.

66. 1625წ.აჯანყება ირანის წინააღმდეგ და გამარჯვება მარტყოფის ბრძოლაში გიორგი სააკაძის და თეიმურაზ I-ის ხემძღვანელობით.

67. 1625წ.თეიმურაზ I მარაბდის ბრძოლაში ირანელებთან მარცხდება.

68. 1626წ.გიორგი სააკაძის რაზმები მარცხდება თეიმურაზ I-ის ლაშქართან. ბაზალეთის ბრძოლაში.

69. 1659წ.ბახტრიონის აჯანყება კახეთში და ირანის გეგმების ჩაშლა.

70. 1723წ. ოსმალები თბილის იღებენ.

71. 1723-1735წწ. ოსმალების ბატონობა ქართლში.

72. 1735-1747წწ. ნადირ-შაჰის მიერ ოსმალების განდევნა და ქართლის ირანის გავლენის ქვეშ მოქცევა.

73. 1757წ. იმერეთის მეფე სოლომონ I-ის გამარჯვება თურქებზე ხრესილის ბრძოლაში.

74. 1770წ.ერეკლე II-ის გამარჯვება ოსმალებზე ასპინძის ბრძოლაში.

75.1774წ. ოსმალების შემოსევა იმერეთში. ჩხერის ბრძოლა.

77. 1780წ. იმერეთ-გურია-ოდიშის გაერთიანებული ლაშქრის გამარჯვება ოსმალებზე რუხის ბრძოლაში.

78. 1783წ.გეორგივსკის ტრაქტატზე ხელმოწერა.

79. 1795წ.ირანელები აღღა-მახმად-ხანის მეთაურობით ამარცხებენ ერეკლე II-ის ლაშქარს კრწანისის ბრძოლაში.

80. 1801წ. რუსეთის იმპერატორების პავლე I-ის და ალექსანდრე I-ის მანიფესტი ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმებაზე და მისი რუსეთთან შეერთებაზე.

81. 1802წ. ქართლ-კახეთის ანექსირება რუსების მიერ.

82. 1804წ.მთიულეთის ანტირუსული აჯანყება.

83. 1810წ. სოლომონ II-ის ტახტიდან ჩამოგდება და იმერეთის ანექსირება რუსების მიერ.

84. 1811წ.რუსეთი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას აუქმებს.

85. 1812წ. კახეთის ანტირუსული აჯანყება.

86. 1819-1820წწ. იმერეთის ანტირუსული აჯანყება.

87.1828წ. გურიის სამთავროს გაუქმება.

88.1832წ. ქართველი თავად-აზნაურთა შეთქმულება რუსეთის წინააღმდეგ.

89.1857წ. სამეგრელოს სამთავროს გაუქმება.

90.1858წ.სვანეთის სამთავროს გაუქმება.

91.1864წ.აფხაზეთის სამთავროს გაუქმება.

92.1918წ. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება.

93.1921წ.წითელი რუსეთის მე-11 არმიის საქართველოში შემოსვლა და ანექსია.

94.1921-1922წწ. ანტისაბჭოთა აჯანყება სვანეთში.

95.1924წ. ანტისაბჭოთა აჯანყება საქართველოში.

96.1989წ. მშვიდობიანი მიტინგის დარბევა საბჭოთა ჯარების მიერ.

97.1991წ. საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადება.

98.1992წ. ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების ძალისმიერი დამხობა.

99.1992-1993წწ. სამოქალაქო ომი აფხაზეთში და სოხუმის დაცემა.

100.2003წ. ვარდების რევულუცია და ედუარდ შევარდნაძის მშვიდობიანი გადადგომა.

101.2012წ. საქართველოში არჩევნების გზით ხელისუფლების პირველი ცვლილება.