მარტინ ლუთერი

მარტინ ლუთერი (1483-1546)

1515 პაპი ლეო X პეტრეს ტაძრის აგებისთვის დაიწყებს ინგულგენციებით ვაჭრობას

1517 ვიტენბერგის ეკლესიის კარზე მარტინ ლუთერი აჭედებს “95 თეზისს”

1518 წელს დაიწყო სასამართლო პროცესი ლუთერის წინააღმდეგ

1520 წელს პაპმა ლეო X-მ ლუთერი ერეტიკოსად გამოაცხადა და ეკლესიიდან განდევნა

1521 წელს შედგა ვორმსის კრება, ლუთერი შეიფარა ფრიდრიხ ბრძენმა გართბურგის ციხეში

1531 გერმანელი თავადები კარლ V-ს დაუპირისპირდნენ

1546-47 შმალკალდენის კავშირი იქმნება

1552 “თავადთა შეთქმულება”

1555 ამასიის ზავი